تبلیغات
My World - پروفایل من

من کیم ؟ 


اسمم رعناس 

15 سالمه 

یه دختر عادی با یه زندگی تقریبا معمولی 

سعی میکنم با مشکلاتم مبارزه کنم با این تکرار روزا 

من شب و روز رو یه اندازه دوست دارم 

خورشید و ماه رو 

توی نوشته هام خلاصه میشم 

رازهارو دوست دارم 

جادو رو 

آدم وقتی بزرگتر میشه تازه متوجه میشه که چقدر زندگی بیرحمه 

و تازه درک میکنه داستانایی مثل شنل قرمزی چقدر میتونن ترسناک باشن

+

مهم نیست راجبم جی فکر میکنن 

من برای دیگران زندگی نمیکنم 

+ آدمی که قبلا بودم نیستم 

+ از تکرار روزا متنفرم 

+ نمیتونم دربرابر ناحقی ساکت بمونم  

+ فعلا هیچ هدف خاصی تو زندگیم  ندارم

عاشق هیجانم ... موزیک ... تکنولوژی ... فیلم و کتاب ... دوبله و نوشتن